Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie pomoże wypełnić wnioski o dopłaty bezpośrednie. Podajemy numery telefonów do doradców.